Praca v Rakusku - Opatrovanie - Ponuka práce - Ponuka prace - Praca vo Svajciarsku - Praca v Taliansku      

Pracovná oblasť    Rozšírené vyhľadávanie

Švajčiarsko

Všeobecné informácie

Oficiálny názov krajiny
: Švajčiarska konfederácia
Hlavné mesto: Bern
Rozloha: 41 284 km²
Počet obyvateľov: 7 523 934 (v roku 2006)
Národnostné zloženie: Nemci – 65%, Francúzi – 18%, Taliani – 10%, Románci – 1%, iní – 6%
Náboženstvá: rímsko-katolícke – 48,1%, protestanti - 35,3%, ortodoxní – 1,8%, moslimovia – 4,3%, iné – 10,5%
Štátne zriadenie: republika
Hlava štátu: prezident
Forma vlády: parlamentná demokracia
Štátoprávne usporiadanie: konfederácia
Úradný/é jazyk/y : nemecký, francúzsky, taliansky, réto-románsky
Mena: švajčiarsky frank CHF

Švajčiarsko a Únia


Vzťah k EÚ: bilaterálna spolupráca vo viacerých sférach (voľný pohyb osôb, pozemná a letecká doprava, poľnohospodárstvo, výskum a ďalšie)


Špecifiká

Švajčiarsko je síce členom EFTA, v referende ale odmietlo participovať na Európskom hospodárskom priestore. V roku 2002 vstúpilo do platnosti sedem bilaterálnych sektorových dohôd, ktoré spolu s dohodou s ES z roku 1972 formujú základ bilaterálnych vzťahov.  Krajina je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ (vrátane služieb) po USA a pred Čínou. Viac ako 900 000 občanov Únie žije a pracuje vo Švajčiarsku.

Švajčiarsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 1992, referendum však v roku 2001 zamietlo začatie predvstupových rokovaní. V roku 2004 švajčiarsky parlament rozhodol, že prihlášku definitívne ponechá.

Švajčiarsko má vyspelý priemysel (napr. potravinársky a chemický), pre jeho ekonomiku je však veľmi dôležitý sektor služieb, najmä finančných. Krajina je jedným z tradičných centier bankovníctva.

Praktické informácie


Trh práce : neotvorený